Üürikinnisvara haldus täislahendusena. Haldustasu 6% kuus.

Meie tegevused:

  • Igakuine üüri- ja kommunaalmaksete laekumise kontroll
  • Üürnikute jooksvate küsimuste lahendamine
  • Üüripinna vabanemisel uue üürniku otsimine
  • Üürilepingute ja aktide koostamine
  • Üürikorteri remondi ja parendustööde korraldamine
  • Mis tahes haldusküsimuse lahendamine

Üürikinnisvara teadmus

Üürikinnisvara haldamine on keeruline ja mitmekülgne protsess, mis nõuab professionaalsust, pühendumust ning laiapõhjalist teadmistekogumit kinnisvara- ja haldusvaldkonnas. Ettevõte Naowe on üks juhtivaid teenusepakkujaid selles valdkonnas, pakkudes kõikehõlmavat lahendust üürikinnisvara omanikele. Esimene aspekt, millega Naowe tegeleb, on kinnisvara turundus. Ettevõte koostab hoolikalt sihitud turundusplaane, kasutades nii digitaalseid platvorme kui ka traditsioonilisi turundusvõtteid, tagamaks, et kinnisvara jõuaks potentsiaalsete üürnike tähelepanuni.

Spetsialiseerume ka üürilepingute haldamisele. Ettevõte tagab, et kõik õigusaktid ja regulatsioonid on täidetud, koostades selged ja õiguslikult siduvad üürilepingud. Samuti jälgib Naowe üürnike maksekäitumist ning tegeleb vajadusel viivitustega, tagades sellega üüritulu stabiilsuse. Lisaks hoolitseb ettevõte remondi- ja hooldustööde eest, korraldades kiireid ja tõhusaid lahendusi, mis aitavad säilitada kinnisvara kõrget kvaliteeti ning pikendavad selle eluiga.

Keskendume kliendisuhtlusele, pakkudes omanikele regulaarseid aruandeid ja uuendusi kinnisvara seisukorra kohta. Avatud suhtluskanalid tagavad, et omanikud on kursis kõigi oluliste arengutega ning saavad kiiresti reageerida muutuvatele oludele. Ettevõtte poolt pakutav täielik läbipaistvus suurendab omanike usaldust ja kindlustunnet nende investeeringu suhtes.
Jätkusuutlikus portfellis

Lisaks eeltoodule oleme kaasatud jätkusuutlikesse praktikatesse, püüdes vähendada kinnisvara ökoloogilist jalajälge ja luua keskkonnasõbralikumaid lahendusi. See mitmekülgne lähenemine üürikinnisvara haldamisele muudab Naowe esmaklassiliseks partneriks neile, kes soovivad mitte ainult tõhusat haldust, vaid ka kvaliteetset ja vastutustundlikku teenust oma kinnisvarainvesteeringutele.

Me ei piirdu traditsiooniliste meetoditega, vaid kasutab kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi üürikinnisvara halduses. Ettevõte rakendab nutikaid tarkvaraplatvorme, mis võimaldavad reaalajas jälgida kinnisvara tervist, üürnike maksekäitumist ning hooldus- ja remonditööde staatusi. See mitte ainult ei suurenda efektiivsust, vaid võimaldab ka omanikel olla pidevalt kursis kinnisvara olukorraga, kasutades kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid.

Naowe võtab aktiivselt osa jätkusuutliku arengu suunamisest üürikinnisvaraturul.  Ettevõte keskendub energiatõhususele, taastuvenergia kasutamisele ning jätkusuutlikkusele suunatud ehitusprojektidele. See mitte ainult ei vähenda keskkonnamõju, vaid võib ka tõsta kinnisvara väärtust ning vastata üha kasvavale nõudlusele keskkonnasõbralike elamispindade järele.

Rõhutame kogukonna kaasamise tähtsust üürikinnisvara halduses. Ettevõte korraldab regulaarselt kogukonnaüritusi, edendades naabruskonna ühtsust ja sidusust. Lisaks sellele on Naowe pühendunud sotsiaalsele vastutusele, toetades kohalikke algatusi ja heategevusprojekte. See kogukonna- ja sotsiaalne aspekt loob mitte ainult elamurajoonis positiivse atmosfääri, vaid tugevdab ka ettevõtte mainet vastutustundliku ja inimsõbraliku kinnisvarahaldurina.